KDO JSME

Vítáme Vás na stránkách www.neurodegenerace.cz oficiálních stránkách Pracovní skupiny (Centra) pro studium a diagnostiku neurodegenerativních onemocnění.

Rozsáhlá a komplikovaná problematika neurodegenerativních onemocnění patřila donedávna k okrajovým a méně prozkoumaným odvětvím neurologie.

Vývoj posledních dvou desetiletí přinesl zcela nový pohled na tuto různorodou a dlouho opomíjenou skupinu chorob. Radikálně se zlepšily léčebné možnosti v řadě případů.

Multidisciplinární týmová spolupráce umožňuje cílenější diagnostiku, účinnější péči o pacienty a rovněž rozvíjet výzkum a tím přispět ke zlepšování péče o takto postižené pacienty
i do budoucna.

Vedeni zájmem o tuto problematiku, rozhodli jsme se ustavit při Fakultní Thomayerově nemocnici pracovní skupinu zaměřenou na diagnostiku a studium neurodegenerativních onemocnění. Členové týmu jsou neurologové a neuropatologové v úzké spolupráci s odborníky dalších zaměření (neuropsychologie, neuroradiologie, imunologie, lékařská genetika aj.)


Doc.MUDr. Otakar Keller, CSc.
Přednosta Neurologické kliniky FTNsP a IPVZ


Prim.MUDr. František Koukolík, DrSc
Primář Oddělení patologie FTNsP


As.MUDr. Robert Rusina
Neurologická klinika FTNsP a IPVZ
MUDr. Radoslav Matěj , Ph.D.
Oddělení patologie FTNsP


 

 


Pracovní skupina pro diagnostiku a studium neurodegenerativních onemocnění, 2004